...
I&E VIETNAM TECHCORP
...
INEVO Ecosystem
DP&C Group
DP&C Group là tập đoàn đầu tư đa ngành được thành lập từ năm 2002, hoạt động trên 3 lĩnh vực cốt lõi là đầu tư xây dựng (Construction Investment), thương mại (Commerce) và giải pháp công nghệ số ( IT Solutions).