...
I&E VIETNAM EDTECH
...
work
12560
Hours of work
lightbulb_outline
1413
Ideas generated
launch
100
+
Projects launched
thumb_up
100
%
Customer satisfaction
2014 – 2019
“Creating An Educational Ecosystem”
Xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm giáo dục tạo nền tảng vững chắc để trở thành Tổ chức Công Nghệ Giáo dục Uy tín với lợi thế cạnh tranh bền vững.
2020 – 2025
“ Revolutionizing Education with Technology”
Doanh nghiệp Giáo dục top 3 tại khu vực Đông Nam Á tập trung phát triển với 3 mảng trụ cột là Education Service, Education Technology & Education Equipment
2026 – 2030
“ Startup in Startup – Growth Hacking”
Phát triển song song hai mảng Kinh Doanh Giáo dục và Quản trị Danh mục đầu tư trên mô hình Holdings với hai đơn vị thành viên là I&E Edtech và I&E Invest
<
>